نتایج جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چقدر طول می کشد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


پاسخ دقیق به این س possibleال ممکن نیست ، زیرا به چندین متغیر بستگی دارد. البته نسل جدید پروتزها قوی تر است و طول عمر بیشتری نسبت به پروتز قدیمی دارد و تا زمانی که مشکل ایجاد نشود نیازی به تعویض نیست.

دیدگاهتان را بنویسید