عوامل موثر بر تماس با پروتز چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


عوامل متعددی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد مentialثر است. هیچ جراحی نمی تواند اطمینان حاصل کند که بیمار به هیچ وجه پس از عمل پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز در قسمت هایی از بدن را در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید