دکتر تغذیه چه باید بکند انوشه برای جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز چکار کند؟


اکثر مردم به اندازه کافی شیر که یکی از غنی ترین منابع کلسیم است دریافت نمی کنند. متأسفانه ، برخی از افرادی که می خواهند شیر مصرف کنند نمی توانند ، زیرا نمی توانند خود لاکتوز را هضم کنند. یعنی عدم تحمل لاکتوز دارند. بدن آنها به اندازه کافی لاکتاز ، آنزیمی برای هضم لاکتوز تولید نمی کند. این آنزیم در هنگام تولد بسیار فعال است و با افزایش سن کاهش می یابد. کاهش مصرف شیر پس از دوران کودکی باعث کاهش تولید لاکتاز می شود. بنابراین ، استفاده مداوم از شیر از بدو تولد و ادامه آن در دوره های بعدی زندگی می تواند از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید