Schiebel Pacific SEA 129 فاز ۵ – راه نو اندیشه


CAMCOPTER_S-100
CAMCOPTER S-100

Schiebel Pacific از تصمیم مشترک المنافع استرالیا برای تسریع در ارائه قابلیت UAS خود با آغاز خرید CAMCOPTER® S-100 با یک منبع استقبال می کند.

این امر RAN را قادر می‌سازد تا به توانایی‌های مورد نیاز خود سرعت بخشد و همراه با شرکای محلی خود، متعهد هستیم که بهترین راه‌حل UAS را برای نیروی دریایی سلطنتی استرالیا (RAN) ارائه دهیم. سیستم هواپیمای بدون خدمه دریایی (MUAS) مبتنی بر قابلیتی است که توسط وسیله نقلیه هوایی اثبات شده CAMCOPTER® S-100 در حال حاضر در خدمت RAN است و انتظار می‌رود حدود ۱۰۰ شغل جدید در استرالیا ایجاد کند.

طراحی، توسعه، ساخت، یکپارچه سازی و پشتیبانی سیستم همگی در استرالیا انجام خواهد شد.