PM Modi هنگام تعامل با ذینفع در طول Utkarsh Samaroh احساساتی می شود – نوین تل


نخست وزیر که از پاسخ دختر احساساتی شد، چند لحظه سکوت کرد و قدرت او را ستود.

دهلی نو: نخست وزیر نارندرا مودی روز پنجشنبه هنگام تعامل با دختر یکی از ذینفعان طرح های دولتی که از نظر بصری به چالش کشیده شده بود، احساساتی شد.

نخست وزیر در حین تعامل با ذینفع از وی پرسید که آیا به دخترانش تحصیل می کند یا خیر، که دومی گفت که یکی از سه دختر می خواهد دکتر شود.

نخست وزیر مودی علت انتخاب شغل پزشکی دختر را جویا شد که وی گفت: به دلیل مشکلی که پدرم از آن رنج می برد می خواهم پزشک شوم.

نخست وزیر که از پاسخ دختر احساساتی شد، چند لحظه سکوت کرد و قدرت او را ستود.

او گفت: “شفقت شما قدرت شماست.”

نخست وزیر عملاً در حال سخنرانی در گردهمایی Utkarsh Samaroh در Bharuch گجرات بود.

نهایت