Mobifone رئیس جدید خود را معرفی کرد


غول مخابراتی Mobifone نگوین هونگ هاین را به عنوان رئیس جدید خود تا سال ۲۰۲۷ منصوب کرده است.

هینگ، ۴۸ ساله، جایگزین نگوین من تانگ، یکی از اعضای هیئت مدیره سرویس پست ایالتی ویتنام (VNPT) می شود.

او قبل از پیوستن به موبیفون، رئیس فناوری و زیرساخت در شرکت مدیریت سرمایه دولتی بود و از سال ۲۰۰۷ برای شرکت سرمایه گذاری دولتی کار کرده است.

در سال ۲۰۲۱، Mobifone سود ۴.۹۶ تریلیون VND (213.8 میلیون دلار) با درآمد ۳۱ تریلیون VND ثبت کرد.

این شرکت انتظار دارد درآمد امسال کمی افزایش یابد و به ۳۱.۳۶ تریلیون VND برسد، اما سود به ۴.۷ تریلیون VND کاهش یابد.