ISA از پایان همکاری با آژانس فضایی روسیه – جهان – ناب خبر خبر داد


آژانس فضایی اروپا (ESA) همکاری با آژانس فضایی دولتی روسیه روسکوسموس را که در ماه‌های اخیر به دلیل پروژه ExoMars به ​​حالت تعلیق درآمده بود، متوقف کرد. این را جوزف اشباخر، مدیر کل آژانس فضایی اروپا در شبکه های اجتماعی اعلام کرد. با اذعان به اینکه “شرایط منجر به تعلیق همکاری با Roscosmos – جنگ در اوکراین و پیامدهای آن” Asschbacher، شورا به من دستور داد تا به طور رسمی همکاری تعلیق شده با Roscosmos را در مأموریت ExoMars Rover و Surface Platform خاتمه دهم. تحریم ها همچنان پابرجاست.

تکثیر محدود © Copyright ANSA