۵K دویدن در میان حیوانات مزرعه نجات یافته


۵K در میان حیوانات مزرعه نجات یافته برگزار شد – CBS Minnesota

اخبار CBS را تماشا کنید


یک ۵K ویژه روز یکشنبه در لیندستروم برای حمایت از پناهگاه حیوانات Farmaste برگزار شد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.