یک زن در خانه اش در مرکز شهر بروکلین هدف گلوله قرار گرفت. مرد در بازداشت – ناب خبر


مرکز شهر بروکلین، مین. – پس از تیراندازی بعد از ظهر یکشنبه در مرکز شهر بروکلین، یک زن کشته شد و یک مرد پشت میله های زندان است.

به گزارش پلیس حوالی ساعت ۱۳ ماموران کلانتری با مراجعه به منزل مسکونی در فلکه ۵۴۰۰ خیابان ۶۸ شمالی، مقتول را پیدا کردند.

شاهدان به پلیس کمک کردند تا مظنون را که همان روز در سن پترزبورگ دستگیر شد، دستگیر کند. لوئیس پارک او “چند قبضه سلاح گرم” به همراه داشت. پلیس می گوید آنها معتقد نیستند که تیراندازی تصادفی بوده است.

او یکشنبه شب در مرکز شهر بروکلین نگهداری می شد و انتظار می رفت که به زندان شهرستان هنپین منتقل شود. پلیس همچنان در حال بررسی است.