یکشنبه عید پاک گرمتر اجتناب کرده اند حد استاندارد {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای هوا به ۱۹ سطح سانتیگراد خواهد رسید


E:

یکشنبه گرمتر اجتناب کرده اند حد استاندارد {خواهد بود} از بریتانیا در دمای ۱۹ سطح سانتیگراد پخت می تنبل.

آژانس هواشناسی ادعا کرد کدام ممکن است جمعه خوب و دنج ترین روز سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمتر اجتناب کرده اند کالیفرنیا است از جیوه در پارک مرکزی عرف جیمز لندن به ۲۳.۴ سطح سانتیگراد رسیده است.

هواشناسان پیش سوراخ بینی می کنند کدام ممکن است دمای هوا در روز یکشنبه عید پاک به سختی سردتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ولز کمتر از دمای هوا به ۱۹ سطح سانتیگراد می رسد.

بر ایده ادعا گروه هواشناسی، معمولی دمای هوا در روز در فروردین ماه به ۱۳ سطح سانتیگراد می رسد.

پیش‌سوراخ بینی‌های گروه هواشناسی ملت می‌گوید: احتمال مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه در اوایل روز یکشنبه موجود است، سپس هوا تمیز ممکن است.

سایمون پارتریج، کارشناس پیش سوراخ بینی اداره هواشناسی اظهار داشت: یکشنبه در اکثر قریب به اتفاق ملت به جز غرب در اطراف عمدتاً خشک است، با این حال در کل روز هوا به سختی ابری {خواهد بود}.

“پس اگر در روزهای جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه آفتاب زیادی داشتیم، یکشنبه شیرین تر بود از ابرهای فوق العاده بلندی خواهیم داشت. با این حال فردا همچنان روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک {خواهد بود}، به سختی سرماخوردگی‌تر.»

بر ایده پیش سوراخ بینی های هواشناسی، هوا بعد اجتناب کرده اند عید پاک در یک واحد روز ابری روشن تبدیل می شود.

وی افزود: اصولاً بارندگی ها در ساعت شب اجتناب کرده اند یکشنبه ساعت شب به همان اندازه صبح دوشنبه سفر بانکی است. وقتی {به سمت} شرق {می رود}، از برخی از معانی بسته تبدیل می شود.

ما عمدتا در ولز، در شمال غربی پادشاهی متحد، در غرب اسکاتلند شاهد بارش باران خواهیم بود، با این حال روزی کدام ممکن است اصولاً مردمان اجتناب کرده اند خواب بیدار شوند، هوا خشک ممکن است.

افرادی که {در این} عید پاک به خارج اجتناب کرده اند ملت نرفتند اجتناب کرده اند حاضر هوای خوب و دنج لذت بردند.

عید پاک پس اجتناب کرده اند رکورد ۲۰.۸ سطح سانتیگراد در ماه مارس، خوب و دنج ترین روز سال است.

آقای پارتریج، هواشناس آژانس هواشناسی می گوید: «جمعه خوب و دنج ترین روز سال بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً مناطق بریتانیا خشک است.

“آسمان آبی بود. متعدد اجتناب کرده اند آغاز a فوق العاده عید پاک لذت بردند.”

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر