کتابخانه مشورتی Bariatric Bee WLS


در طول یک سال گذشته ، من هر از گاهی نکاتی را در اینستاگرام ارسال می کنم – به نام “Bariatric Bee” و تقریباً همه موضوعات مربوط به WLS را در قالب نکات انگیزشی که هنگام جراحی به جراحی ابداع کرده ام یا مفید می دانم ، پوشش می دهد. در افراد مسن بعد از عمل

من حتی 5 مورد را برای کریسمس یا تعطیلات منتشر کردم و آنها برخی از محبوب ترین پست های من بودند.

وقتی حساب خود را ورق زدم قفل شدم ، احساس خوبی داشتم که همه آنها را در وب سایت قرار دادم تا همه بخوانند ، نه فقط دنبال کنندگان من در رسانه های اجتماعی-بنابراین آنها اینجا هستند. با گذشت زمان ممکن است موارد بیشتری را اضافه کنم. کسی را که می خواهید به او منتقل کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید