ژان لوفگرن می‌گوید که کمیته ۶ می‌گوید همه شواهد را «در عرض یک ماه» منتشر خواهد کرد.


ژان لوگرن می‌گوید: ششمین هیئت که تمام شواهد را در عرض یک ماه منتشر می‌کند – CBS News

اخبار CBS را تماشا کنید


نماینده Zoe Lofgren، D-Calif.، عضو Jan. کمیسیون ۶ می گوید که “در عرض یک ماه، مردم همه چیزهایی را که ما پیدا کرده ایم، همه شواهد، خوب یا بد، در اختیار خواهند داشت.”

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.