چین در نزدیکی تایوان سلاح مافوق صوت مستقر می کند – رشید خبر


سامانه های موشکی چینی دانگ فنگ-۱۷ (DF-17) در حال عملیات در ساحلی در استان فوجیان در نزدیکی تایوان فیلمبرداری شدند. ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) جدیدترین موشک‌های بالستیک میان‌برد مافوق صوت DF-17 خود را در نزدیکی تایوان در بحبوحه افزایش تنش‌ها به دلیل دیدار نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، مستقر کرده است. […]

The post چین سلاح مافوق صوت در نزدیکی تایوان مستقر کرد اولین بار در وبلاگ دفاعی پدیدار شد.