چگونه می توانیم نوع فر کردن مو را تصمیم گیری کنیم؟
برای افرادی که موهای مجعد دارند، همه وقت همراه خود موهای آسان جالب {بوده است}. شاید برای شما ممکن است هم پیش آمده باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند مانکن موی شخصی راضی نباشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن موی شخصی را تنظیم دهید. بعضی ها موهای آسان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار موهای مجعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجعد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی ها مجعد هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کاری برای آسان کردن، حالت دادن به موهایشان، گذراندن زمان زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آرایشگاه ها انجام می دهند. با این حال افرادی که موهای مجعد دارند باید بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانند کدام ممکن است هر سال ۲۲ می روز جهانی موهای مجعد است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها اغلب هستند مشخص باشند کدام ممکن است همراه خود آرایشگری شخصی منصفانه شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً هستند کدام ممکن است حتی نامی روز جهانی دارد. موهای مجعد {به دلیل} شرایط خاصی کدام ممکن است دارند، عموماً خواستن به داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بعد به مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری خاص خواستن دارند. در این متن همراه خود ما در کنار باشید به همان اندازه راهنمای خوبی با توجه به بسیاری از موهای مجعد داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های نگهداری هر کدام را {به طور خلاصه} با این حال درست دلیل دهیم.

باید بدانیم کدام ممکن است موهای مجعد زوایای را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحناهای منحصر به شخص شخصی را دارند، این دلیل است است کدام ممکن است چربی منافذ و پوست اوج شبیه موهای آسان {نمی تواند} به سادگی در ساقه مو حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انتهای مو برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ممکن است. وقتی قصد نمایندگی در یک واحد گروه آموزشی هر دو مونتاژ را دارید، اسب صحیح را تجربه نکنید.

ورنون فرانسوا، آرایشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایشگر معروف می گوید: «تا حد زیادی {افرادی که} موهای مجعد دارند معمولاً الگوهای متفاوتی دارند، انتخاب مانکن موی مجعد همه وقت در امتداد طرف هم است. با این حال بیایید بسیاری از مانکن های محدوده را شناسایی ببریم هر کدام را به همان اندازه حد امکان دلیل دهیم.

موهای مجعد موج دار هر دو ۲A را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲B

مانکن موی موج دار به ۲ حالت عمومی قطع تبدیل می شود: ۲A را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲B. قابل دستیابی است اجتناب کرده اند شخصی بپرسید کدام ممکن است چه تفاوتی بین این ۲ حالت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید. برف رایج موهای مجعد {در این} مورد S انگلیسی است. ۲ نوع موی مجعد همراه خود این تخم مرغ موجود است: نازک هر دو خشن، قطر موهای ممکن است ممکن است غول پیکر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای دست و پا گیر داشته باشید، از می توانید قطر به سختی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای ممکن است کودک نوپا به نظر می رسد مانند است. مانکن مو ۲A مویی همراه خود احساس ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان است. استفاده اجتناب کرده اند داروها دست و پا گیر ممکن است شکوه به نظر می رسد ممکن است را افزایش دهد. این مانکن مو به مرطوب کننده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کننده های صحیح خواستن دارد. بعضی از اینها موهای مجعد را به سادگی می توانید همراه خود احساسی کننده مشخص شده شخصی حالت دهید. مانکن موهای ۲B نیز دارای منصفانه تخم مرغ S تعیین کنید استاندارد است، با این حال نرمتر اجتناب کرده اند ۲A، می توانید اجتناب کرده اند فوم های حجمی برای از گرفتن منصفانه تخم مرغ جالب بیشترین استفاده را ببرید.

فرهای سنتی هر دو ۲C را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳C

موهای مجعد ۲C دارای موهای S تعیین کنید تر است. این موها ضخیم تر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت معامله با نشدن احتمال دارد فر شدن دارند. برای ایجاد موی مو می توانید به فرهای مو ملاحظه کنید. اگر فرهای زیادی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهای سنتی تری هستند، می توانید اجتناب کرده اند ویتامین E را انتخاب کنید و انتخاب کنید B5 برای مراقبت اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود این ویتامین های غذایی موهایی روشن تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تر خواهید داشت. اگر ویدیوهای شکیرا را دیده باشید، او منصفانه مانکن موی ۲C دارد، او همه وقت موهای صاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه دارد، به لطف مراقبت اجتناب کرده اند او.

مانکن مو ۳B را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲B

این مانکن مو الگوی مانکن موی سنتی دارد با این حال تمایز آن در سطح مارپیچ است. مارپیچ های کوچکی کدام ممکن است آن را برای هر بیننده ای جالب تر می تنبل. بعضی از اینها مو {به دلیل} ضعیف رطوبت ممکن است اجتناب کرده اند اساس خشک شود، تخم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهد، به همین دلیل می توانید اجتناب کرده اند ژل های مرطوب کننده برای شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجعد ماندن موهای شخصی بیشترین استفاده را ببرید. یکی اجتناب کرده اند ایده ها اینجا است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند توالت موهای شخصی را خشک کنید به همان اندازه ریزش نکنند. موهای مجعد خواستن به مراقبت بیشتری دارند، از {به دلیل} مجعد بودن، چربی به سادگی اجتناب کرده اند ساقه مو خارج نمی شود.

مانکن مو ۴A، ۴B را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴C

این مانکن مو کدام ممکن است احتمالا تا حد زیادی به موهای مجعد آفریقایی افسانه ای است، دارای فرهای فوق العاده ظریفی است. {به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است {افرادی که} موهای ۴A دارند {به دلیل} وجود مارپیچ های بیش از حد در موهایشان به سادگی اجتناب کرده اند ساقه مو اضافه وزن نمی شوند، به همین دلیل برای شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش حالتی موهای شخصی باید اجتناب کرده اند مرطوب کننده ها استفاده کنند. مانکن ۴B به سختی ضخیم تر است، ممکن است به سادگی می توانید حالت S را در ساختار موهای شخصی پیش آگهی دهید. ۴C ها درست مثل ۴B ها هستند، با این حال همراه خود احساس فوق العاده مقاوم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه شکنندگی تا حد زیادی. به طور پیش اعتقاد، موهای مجعد خواستن به مراقبت بیشتری نسبت به موهای آسان دارند. مانکن‌های ۴A، ۴B را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴C به مراقبت بیشتری خواستن دارند.

همراه خود پیش آگهی موهای مجعد شخصی، می توانید آگاهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهانه همراه خود محدوده شامپوهایی شبیه داروها نگهدارنده مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند محصولاتی برای از گرفتن موهایی جالب، دست و پا گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدنی حرکت کنید.ب:
۷: