ما شما را در مراحل بهبود رابطه خود با غذا راهنمایی می کنیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که به رشد ، ثبات و حمایت کمک کند.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا بتوانید عاری از رژیم غذایی و وسواس های غذایی باشید ، تعادل برقرار کرده و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.