پلیس در شمال ادمونتون به دنبال یک مظنون به تجاوز جنسی است


محتوای مقاله

پلیس ادمونتون طرحی ترکیبی از مظنون یک تجاوز جنسی را منتشر کرده است که به گفته آنها در ماه ژوئن در شمال ادمونتون رخ داده است.

محتوای مقاله

۲۲ ژوئن، حوالی ساعت ۱۱:۴۰ صبح، زنی ۲۹ ساله در حوالی خیابان ۱۰۷ و ۱۳۵ در حال پیاده روی سگ خود بود.

پلیس می گوید مردی با او تماس گرفت و قبل از حمله به او اظهارات تحقیر آمیزی کرد.

پلیس گفت که زن فرار کرد، اما مرد او را تعقیب کرد و قبل از اینکه بتواند دوباره فرار کند او را گرفت.

این دو با هم آشنا نیستند.

پلیس مظنون را مردی خاورمیانه ای در اواخر نوجوانی یا اوایل ۲۰ سالگی، با قد کمتر از ۶ فوت و وزن حدود ۱۶۰ پوند توصیف کرد.

گفته می شود که او در هنگام حمله یک تی شرت قرمز و شورت بژ به تن داشت.

از هر کسی که این مرد را می شناسد خواسته می شود با پلیس تماس بگیرد.

پلیس ادمونتون برای شناسایی مظنون یک تجاوز جنسی که در شمال غربی ادمونتون رخ داد، از مردم کمک می خواهد.  (عکس ارائه شده/EPS)
پلیس ادمونتون برای شناسایی مظنون یک تجاوز جنسی که در شمال غربی ادمونتون رخ داد، از مردم کمک می خواهد. (عکس ارائه شده/EPS) jpg: