وین رونی. سبک هری کین مرا به یاد فرانچسکو توتی می اندازد | ویدئو


لطفاً اجتناب کرده اند مرورگر کروم برای منتشر شده کننده ویدیوی ارزان تر بیشترین استفاده را ببرید

به نظر می رسید وین رونی و جیمی کاراگر به وضعیت حال هری کین در هنگام سوئیچ گل به هم تیمی هایش در تاتنهام و همراه خود بهتر از گیمرها ورزشی ارزیابی تبدیل می شود.رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر