وکلا می توانند برای کاهش هزینه ها، تراشه هایی را در مغز خود کاشته کنند


یک گزارش انجمن حقوق نشان می‌دهد که وکلای آینده می‌توانند با استفاده از «واحدهای توجه» که توسط رایانه‌هایی که مستقیماً به مغز آنها متصل هستند، صورت‌حساب مشتریان خود را دریافت کنند.

طرفداران فناوری عصبی برای وکلا استدلال می کنند که مشتریان شرکتی تراشه ها را به عنوان معیاری برای کارایی می بینند زیرا هزینه های حقوقی و تعداد وکلای مورد نیاز برای کار روی پرونده های پیچیده را کاهش می دهد.

گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، پیش‌بینی کرد که ایمپلنت‌های مغزی می‌توانند به “آیفون آینده” حرفه حقوقی تبدیل شوند.