هوای بعدی گزارش ظهر – سی بی اس مینه سوتا


هوای بعدی گزارش ظهر – سی بی اس مینه سوتا

اخبار CBS را تماشا کنید


مایک آگوستینیاک، کارشناس هواشناسی گزارش می دهد که احتمال بارش بعدی در روز جمعه خواهد بود.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.