نیاز تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس شهریامروز ۲۲ دستگاه از اتوبوس‌های شرکت واحد تحت عنوان اتوبوس زندگی برای واکسیناسیون اختصاص داده شد که هر دستگاه یک منطقه را برای این کار پوشش می‌دهند. اگر هم لازم باشد به حاشیه شهر هم این اتوبوس‌ها اعزام می‌شوند.

وی درباره تعداد مسافران روزانه اتوبوسرانی گفت:در شرایط قبل از کرونا روزانه در بخش خصوصی و عمومی بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون جابه جا می‌شدند و الان با توجه به اینکه مردم کمتر از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند، متوسط جابه جایی ما روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مسافر است. برنامه‌هایی برای خرید اتوبوس‌های جدید و اورهال کردن اتوبوس‌های قبلی داریم.

ترفع گفت:براساس مطالعات قبلی تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد، ولی این مطالعات با توجه به افتتاح خطوط مترو و تغییر سبک زندگی باید تجدید شود و آمار جدید ارائه خواهد شد.

۴۷۲۳۳

دیدگاهتان را بنویسید