نصب پروتزهای بزرگ چه مشکلاتی دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


در جراحی بزرگ کردن سینه ، قاعده ای که باید در رابطه با حجم و وزن هر پروتز در نظر گرفته شود ، این است که هرچه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال اینکه نتایج طولانی مدت آن حفظ شود کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، گرانش سینه های سنگین (که حاوی پروتز هستند) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز بیشتر از اندازه معینی باشد ، می تواند در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال اینکه پروتز به دلیل آزاد شدن سطح بیشتر برای جا دادن به پروتز و انقباض اجتناب ناپذیر بافت نرم که پروتز را می پوشاند ، با پوست تماس می یابد بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید