میانگین افراد دعوت شده به ۴ عروسی در سال جاری، یافته های نظرسنجی – WCCO – ناب خبر


بسیاری از عروسی ها در طول همه گیری متوقف شدند. اما اکنون که آنها دوباره در حال فعالیت هستند، ممکن است دعوت‌های بیشتری دریافت کنید.

یک نظرسنجی اخیر نشان می دهد که افراد عادی امسال به چهار عروسی دعوت شده اند.

انتظار می رفت که یک فرد به طور متوسط ​​۳۰۰۰ دلار به عنوان مهمان عروسی خرج کند.