موسیقی در پلیموث ۵ دهه سرگرمی را جشن می گیرد


موسیقی در پلیموث ۵ دهه سرگرمی را جشن می گیرد – CBS Minnesota

اخبار CBS را تماشا کنید


مراسم روز چهارشنبه شامل اجرای گروه موسیقی مینه سوتا بود.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.