مواد مخدر چگونه نام خود را به دست می آورند؟ سوال خوبی بود


مواد مخدر چگونه نام خود را به دست می آورند؟ سوال خوب – سی بی اس مینه سوتا

اخبار CBS را تماشا کنید


جف واگنر آموخت که این یک فرآیند کامل است، با قوانینی بیشتر از آنچه که فکر می کنید.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید!

اعلان های مرورگر را برای آخرین اخبار، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.