مصاحبه بی نظیر زومجی همراه خود سازندگان Dying Light 2


ورزشی Dying Light 2 چندی پیش چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده تخصص ای لذت بخش اجتناب کرده اند کشتن زامبی ها را حاضر می دهد. استودیوی تک لند شناخته شده به عنوان سازنده این ورزشی در مدل دوم نسبت به مدل اول تغییراتی داشت کدام ممکن است بیشتر اوقات نتیجه مثبتی داشت. چندی پیش فرصتی بازو داد به همان اندازه در زومجی همراه خود سازندگان این مجموعه در قالب سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ متنی اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کنیم. اعضای مختلف خدمه بهبود به سوالات مطرح شده توسط ما پاسخ دادند کدام ممکن است در شکسته نشده می خوانید.

زومجی:وقتی مدل دوم Dying Light آغاز به ایجاد کرد، دوست دارید کدام جنبه های ورزشی را بیشتر اجتناب کرده اند مدل اول ببینید؟

خوب روز“همه چیز؟ :))) واقعیت اینجا است کدام ممکن است در مدل اول اثری تحمیل کردیم کدام ممکن است بر سه جنبه بی نظیر پارک هدف اصلی داشت، از گرفتن سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخه ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز کدام ممکن است حدود ۲۵ میلیون بیننده داشت. با این حال می‌دانستیم کدام ممکن است می‌توانیم کارهای بیشتری انجام دهیم، جنبه‌های مختلف ورزشی را می‌توان افزایش بخشید. این دلیل است برای مدل دوم سعی کردیم شبیه به سه جنبه بی نظیر را بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملتر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع انواع گیمرها شناخته شده به عنوان وجه چهارم در ورزشی وجود داشته باشد.

زومجی:Dying Light 2 برای نقاشی فضای ورزشی های دلهره آور است طراحی شده است. رویکرد خواهید کرد برای ترساندن ورزشی چه بود؟

خوب روز“ما سعی کردیم تعادلی بین دلهره آور است بودن، پر اجتناب کرده اند حرکت، پر اجتناب کرده اند حرکت پیدا کنیم. مناسب مثل مدل اول. اجتناب کرده اند طرفی بعد از همه ما می خواستیم گیمرها سرزنده باشند به همان اندازه اینکه ورزشی در یک روز واحد را حس کنند. اولین امکان این بود کدام ممکن است همراه خود روبرو شدن ساعت شب، ورزشی به سختی بیش اجتناب کرده اند حد با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلهره آور است شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است متنوع اجتناب کرده اند گیمرها حاوی ماجراهای در یک روز واحد بودند. برای مدل دوم، ما سعی کردیم “فشار” یعنی ترس اجتناب کرده اند ماجراجویی های در یک روز واحد را محافظت کنیم کدام ممکن است همراه خود ابزارهای جدید، گیمرها بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی تر بتوانند این نیمه را بافت کنند.”

تصویر سقوط عدن با زامبی ها در Dying Light 2

زومجی:با اشاره به تمایز روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب، می توان اظهار داشت کدام ممکن است ماجراجویی در یک روز واحد Dying Light 2 نسبت به مدل اول پاداش بهتری دارد، با این حال در عین جاری به سختی دستی تر شده است. لطفا به سختی {در این} مورد دلیل دهید.

خوب روزواقعیت اینجا است کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند کاری کدام ممکن است دیشب همراه خود Dying Light 2 انجام دادیم فوق العاده خوشحالیم. ما تمام مشخصه های خوش بینانه این نیمه اجتناب کرده اند ورزشی را در مدل اول محافظت کرده ایم، المان های جدیدی را اضافه کرده ایم. به دلیل، ساعت شب توسط خودم به این معنا نیست کدام ممکن است باید راهی برای «خشمگین ماندن» به همان اندازه صبح پیدا کنیم. اما علاوه بر این فرا رسیدن ساعت شب آن سوی دنیای ورزشی را آرم می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها می‌توانند در کل این مدت در بازدید، چیزهای انصافاًً متفاوتی را اختراع کنند. بازرسی های ما اجتناب کرده اند مدل اول آرم داد کدام ممکن است چیدمان خوب شبه ورزشی برای خیلی ها خیلی دلهره آور است بود، به همین دلیل ما تغییراتی تحمیل کردیم به همان اندازه گیمرها جستجو در ماجراجویی های در یک روز واحد بیشتری باشند.

زومجی:بخشی اجتناب کرده اند تخصص Dying Light 2 درمورد به مشکلات جانبی قابل مقایسه با سرزنده کردن برج ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این بازو است. لطفاً تأثیر آنها را از طریق ورزشی دلیل دهید.

خوب روز«داستان بی نظیر دینگ لایت ۲ تخصص ای ۲۵ به همان اندازه ۳۰ ساعته است. جدا از ماموریت های بی نظیر {در این} داستان، می خواستیم حدود ۱۰۰ عارضه جانبی داشته باشیم به همان اندازه گیمرها اجتناب کرده اند روی کنجکاوی همراه خود آنها حاوی شوند. این ماموریت‌ها اجتناب کرده اند برج‌های بالا قدم گذاشتن، جلوگیری از کمربند امنیت، قدم گذاشتن به ناهنجاری‌های GRE، نبرد همراه خود دشمنان سرسخت را برای ادغام کردن می‌شود، ما می‌خواستیم به همان اندازه آنجا کدام ممکن است قابل دستیابی است این عملیات‌ها را متنوع کنیم.»

مرد مرده در Dying Light 2:

زومجی:انواع شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مهمی در Dying Light 2 دارند. خواه یا نه هدف اجتناب کرده اند افزودن این مشخصه، دادن خوب ارزش تکراری به ورزشی بود هر دو ساده منحصر به شخص کردن داستان برای هر شرکت کننده؟

خوب روز«صادقانه بگویم، ما همراه خود بازرسی مدل اول این مشخصه را به ورزشی اضافه کردیم. به این انجمن وقتی به مدل اول مورد توجه قرار گرفت می کنیم متوجه می شویم کدام ممکن است ورزشی اجتناب کرده اند تذکر گیم پلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار آزادی زیادی می دهد، با این حال اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری داستان انصافاًً خطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان است. این دلیل است انتخاب گرفتیم این آزادی را در گذشته تاریخی ورزشی برای مدل دوم نیز داشته باشیم.»

زومجی:یکی اجتناب کرده اند بهتر از مشخصه های Dying Light 2 مکانیزم روان ورزشی پارکور است. لطفا به سختی {در این} مورد دلیل دهید.

خوب روز«پارکور در مجموعه «Dying Light» عموماً اجتناب کرده اند واقعیت بازی در دنیای دقیق تحت تأثیر قرار گرفت شده است. برای حاضر بهتر از پارکور در ورزشی، اجتناب کرده اند تذکر پدر پارکور، دویل بل، استفاده کردیم، ممکن است در نظر گرفته شده می کنم {نتیجه نهایی} انصافاً خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه، از ما در یک واحد طرف هستیم. ورزشی ویدئویی سعی کردیم تغییراتی تحمیل کنیم.تخصص بسته شدن جدا از خالص بودن، لذت بخش هم هست. نکته جذاب تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است ما سعی کردیم به همان اندازه حد زیادی به مبانی فیزیک پایبند باشیم به همان اندازه اقدامات ناخوشایند را تضمین کنیم. این دلیل است نیروی گرانشی پایین در ورزشی دقیقا برابر همراه خود ۹.۸ متر مربع در ثانیه است.«آن را همراه خود Dying Light 2 ارزیابی کنید، می توانید تأثیر آن را بر روی اقدامات ستون فقرات ببینید.

ایده هایی برای پارکور در Dying Light 2

زومجی:لطفا به سختی با اشاره به اهمیت جنبه های عملکرد آفرینی در Diving Light 2 دلیل دهید.

خوب روز“جنبه های ایفای عملکرد، شرکت کننده را در انتخاب گیری های مختلف دخیل می تدریجی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او اجازه می دهد به همان اندازه چون آن است تمایل دارد ورزشی تدریجی، پیشرفت تدریجی. «اجتناب کرده اند تذکر ما جنبه های عملکرد آفرینی تاثیر زیادی در حاوی شدن شرکت کننده در ورزشی دارد، این دلیل است است کدام ممکن است ما آنها را بیش از حد می چسبانیم.

زومجی:یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشخصه های Dying Light 2 پشتیبانی اجتناب کرده اند حالت Co-Op است. خواه یا نه هدف اجتناب کرده اند این مشخصه این بود کدام ممکن است گیمرها ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان را در امتداد طرف هم حس کنند هر دو انگیزه بی نظیر اینکه گیمرها در لحظات روی حیله و تزویر توانستند {به یکدیگر} کمک کنند؟

خوب روزبهتر از راه برای تخصص Dying Light 2 اینجا است کدام ممکن است ابتدا توسط خودم ورزشی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس وارد دنیای گیمرها تولید دیگری شوید به همان اندازه داستان را اجتناب کرده اند دید آنها تخصص کنید. افزایش حالت Co-Op در همه زمان ها مشکل های زیادی دارد، ویژه به ویژه اگر داستان ورزشی غیرخطی باشد، همراه خود انتخاب گیری گیمرها مختلف، این مشکل ها بهتر می شوند، همه احتمالات را باید در تذکر گرفت. ویژه به ویژه کدام ممکن است گیمرها به نفع ما می توانند کارهای غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل پیش سوراخ بینی انجام دهند کدام ممکن است همه محاسبات را بی رنگ می تدریجی :))) »

دنیای شب در Dying Light 2

زومجی:Dying Light 2 اجتناب کرده اند تذکر بصری واقعاً همراه خود استاندارد است. لطفا به سختی با اشاره به سبک طراحی بصری عمومی ورزشی دلیل دهید.

Katarzina Tarnaka، سرپرست طراحی محیطی ورزشی«با اشاره به بهبود جو ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان، می‌دانستیم کدام ممکن است باید به سختی مشخص اجتناب کرده اند مدل اول باشد. اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است فاصله ای کدام ممکن است ورزشی در آن در حال وقوع است مشخص است، تقریبا ۲ دهه پس اجتناب کرده اند اتفاقات مدل اول رخ می دهد. این دلیل است است کدام ممکن است ما ابتدا مدل زودتر را بازرسی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اندیشه هایی با اشاره به اینکه اگر حدود ۲۰ سال به این تعیین کنید بود، جهان چگونه بود. پس اجتناب کرده اند آن ما بسیار زیاد خدمه مشترک برای طراحی آثار هنری ورزشی داشتیم. چیزهایی مثل دنیای تاریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویران، امید بعد از همه تضاد کدام ممکن است بحث تناقض برای ممکن است خیلی ضروری است اجتناب کرده اند عنوان مجموعه می آید. Divingluys کنار اجتناب کرده اند هر تصور عکس اجتناب کرده اند این موضوع قابل استنباط است، یعنی در هنگام روزه تکل، وقتی آفتاب صبح جای شخصی را به تاریکی ساعت شب می دهد، در برابر این این تضاد صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب در ورزشی فوق العاده ضروری است:: {باید باشد}. در طراحی فکر شده است …

این ما را به سبک طراحی سوق داد کدام ممکن است در آن آفتاب روز برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان شناسایی شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سیگنال‌هایی اجتناب کرده اند مسکن داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس، ساعت شب برای هیولاها، کدام ممکن است نمادی اجتناب کرده اند ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی است. اجتناب کرده اند طرفی این طراحی نیز باید در خدمت ورزشی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را به یکی اجتناب کرده اند مهمترین نمادهای بصری ورزشی یعنی محافظت طبیعی آن سوق داد. جایی کدام ممکن است ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بام‌ها سرشار اجتناب کرده اند محافظت طبیعی (تصویر مسکن) هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده‌ها بیشتر اوقات ویران هستند، گمشده محافظت طبیعی هستند (تصویر نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب). ما روی حیله و تزویر کار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های زیادی برای حضور در این مرحله اجتناب کرده اند طراحی بصری داشتیم. مثلاً باید رنگ پوشش گیاهی را مشخص ترتیب می کردیم هر دو امتیازات فنی قابل مقایسه با مشکل نقشه برداری وجود داشت. “تمایز در جو به همان اندازه حدودی ادای احترام به تخصص اولین مدل اجتناب کرده اند قلمرو کلبه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز بین شهر عجیب و غریب به ما کمک زیادی کرد.”

در Dying Light 2 با زامبی ها مبارزه کنید

زومی: خواه یا نه اجتناب کرده اند کارهای عکس برای خلق Dying Light تحت تأثیر قرار گرفت اید؟

خوب روز«نمی توان اجتناب کرده اند کتاب، فیلم هر دو ورزشی خاصی شناخته شده به عنوان تأمین الهام عنوان برد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است اشخاص حقیقی زیادی در مونتاژ ورزشی عملکرد دارند، هر کدام اجتناب کرده اند آنها اغلب هستند اجتناب کرده اند آثار مختلفی الهام بگیرند. پس بیشتر است بگوییم کدام ممکن است وضعیت عمومی جهان تأمین الهام خوبی برای ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر سعی کردیم اجتناب کرده اند جنبه های شهرمان یعنی وروتسواف در ورزشی استفاده کنیم. جهان سوراخ بینی از گرفتن خوشایند است، با این حال نباید فراموش کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکان آمده ایم :))) »

زومجی:Diving Light 2 به طور همزمان برای پلتفرم های عصر هشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم چاپ شده شد. به تذکر خواهید کرد تمایز پلتفرم های ورزشی برای این ۲ عصر چیست؟

خوب روزتمایز زیادی بین «تجهیزات‌های قادر مطلق» کنسول‌های عصر نهم موجود است کدام ممکن است ۹ سال پیش راه اندازی شد شد، از چون آن است سعی می‌کنیم بهتر از استاندارد را روی هر پلتفرمی تضمین کنیم، خالص است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر راه‌رفع نیز تمایز‌هایی وجود داشته باشد. . ، نرخ فریم، استاندارد ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای تولید دیگری داریم. با این حال نکته مهم اینجا است کدام ممکن است صرف نظر از Diving Light 2 را روی چه پلتفرمی ورزشی می کنید. چون اجتناب کرده اند تذکر ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص عمومی ورزشی، چیزی فدای توانایی پلتفرم نمی شود، در هر صورت خواهید کرد همین تخصص را خواهید داشت. “انگیزه اینجا است کدام ممکن است ما سعی کردیم شرکت کننده را وارد دنیای ورزشی کنیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی وارد داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی می‌شوید، فرقی نمی‌تدریجی توسط کدام پلتفرم ورزشی کنید.”

ساختمان وحشتناک در Dying Light 2

زومی: Diving Light 2 در روزی ساخته شد کدام ممکن است مشکلات زیادی {به دلیل} شیوع ویروس کرونا وجود داشت. این موضوع چقدر روی استودیو خواهید کرد تأثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مشکل هایی تحمیل کرد؟

تاکولند: “در ابتدا باید اجتناب کرده اند برخی اعضای خدمه تشکر ویژه ای داشت کدام ممکن است قابل دستیابی است اجتناب کرده اند متنوع اجتناب کرده اند آنها تشکر نشود. دارایی ها انسانی، مدیریت استودیوی فناوری دانش کدام ممکن است اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند خانه کار کنند، قرار تکل محل در چنین قلمرو‌ای منزوی، مهارت‌های خلاقانه اعضا را اجتناب کرده اند بازو نمی‌دهد. با این حال بعد از همه مشکلات زیادی وجود داشت. Techland به گونه‌ای کار کرده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی مختلف در همه زمان ها اندیشه‌های شخصی را کشتی کرده‌اند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سرانجام به ۱ نتیجه رسیده‌ایم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی همراه خود هم هستید، این کار فوق العاده ساده‌تر است. با این حال اجتناب کرده اند این منظر می توان بدست آمده کدام ممکن است Dying Light 2 به ۱ معنا خوب هدف مشترک برای {همه ما} بود کدام ممکن است دستاورد آن ما را به ضرب و شتم این روزهای روی حیله و تزویر سوق داد.

زومی: اکنون کدام ممکن است Diving Light 2 چاپ شده شده است، چه انتظاری اجتناب کرده اند ورزشی بعدی دارید؟

تاکولند: چون آن است گفتن کردیم، قصد داریم به همان اندازه ۵ سال بلند مدت اجتناب کرده اند این ورزشی حمایت کنیم. گیمرها می توانند پیش بینی DLC ها، موارد، جو ها، آیتم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی داستان های جدید را داشته باشند. در همین جاری استودیو تک لند در جاری کار بر روی IP جدید شخصی است کدام ممکن است خوب ورزشی عملکرد آفرینی AAA همراه خود فضایی برجسته است کدام ممکن است فعلاً اجتناب کرده اند عمیق آن اطلاعی توسط دست نیست، باید منتظر خبرهای تولید دیگری باشیم. استودیو!”

سرانجام، لطفا بازخورد سازندگان بازخورد شخصی را همراه خود زومجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان آن به اشتراک بگذارید.