مردی در محله کلمبیا هایتس چند بار شلیک کرد و باعث بن بست شد – ناب خبر


کلمبیا هایتس، مین. – پلیس گفت: یک بن بست دوشنبه شب پس از شلیک چند گلوله توسط مردی در یک منطقه مسکونی شهرهای دوقلو به طور مسالمت آمیز پایان یافت.

افسران پلیس کلمبیا هایتس حوالی ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر پس از گزارش هایی مبنی بر «فرار کردن اسلحه از سوی مرد» به بلوک ۳۹۰۰ خیابان پنجم فراخوانده شدند.

پلیس محله را ایمن کرد و با مظنون تماس گرفت. ساعت ۲۰:۰۰ مرد تسلیم شد.