مردی از شیشه ۸۰۰ پوندی در مرکز شهر مینیاپولیس جان سالم به در برد


مینیاپولیس – مردی جمعه شب پس از گیر افتادن در زیر ورقه شیشه ای ۸۰۰ پوندی در مرکز شهر مینیاپولیس جان سالم به در برد.

مقامات آتش نشانی شهر می گویند که خدمه برای کمک به مرد در اسکله بارگیری در بلوک ۲۰۰ خیابان ششم جنوبی در نزدیکی US Bank Plaza فراخوانده شدند. آتش نشانان توانستند شیشه را از روی مرد بلند کرده و به او کمک کنند تا از زیر آن خارج شود.

خدمه اورژانس این مرد را برای ارزیابی پزشکی به مرکز بهداشت هنپین آوردند.