قیمت پژو ۲۰۶ به ۳۳۵ میلیون تومان رسیده است.


قیمت خودروهای خانه صفر در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ طبق آمار قیمت روز مکان دیوار همراه خود تغییراتی در کنار است.

قیمت خودروی صفر خانه بلافاصله ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ دسترس در بازار ایران به رئوس مطالب زیر است:

خودروی پراید ۱۱۱ به ۱۹۹ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۳۱ نیز به نرخ ۱۶۸ میلیون تومان رسید.

خودروی “دنا پلاس” ۱۴۰۰ خودکار هم اکنون همراه خود قیمت ۴۷۵ میلیون دسترس در بازار خودروی جمهوری فعلی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا «دنا» روزمره به ۳۷۰ میلیون درام رسیده است.

قیمت خودروهای ترجیح

قیمت تیبا هاچ بک پلاس به ۲۰۵ میلیون تومان رسیده است.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ همراه خود ۵ میلیون تومان افزایش نسبت {به روز} قبلی به ۲۸۸ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۳۳۵ میلیون رسید.

خودرو پژو پارس خودکار نیز به ۴۵۰ میلیون رسید.

با این حال خودروی تارا خودکار به ۵۵۲ میلیون درام رسید.

پیش سوراخ بینی قیمت خودرو در روزهای بلند مدت

اسد کرمی معاون رئیس اتحادیه نمایشگاه های خودرو تهران اظهار داشت: قیمت های بازار نیز {به دلیل} افزایش قیمت تاسیسات تولیدی ها در جاری {افزایش است}. مثلا خودروی «سمند» ۴۰ به همان اندازه ۶۰ میلیون تومان پرهزینه شده است. با این حال دلیلی برای افزایش قیمت {وجود ندارد}.

او روشن کرد. بازار خودرو اجتناب کرده اند عصر بایرام سر گرفته است. به دلیل تورم نیز در جاری انبساط است. در شرایط حال بازار به تذکر نمی رسد قیمت خودرو در هفته های بلند مدت کاهش پیدا تدریجی.

معاون رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران افزود. یکی اجتناب کرده اند توضیحات افزایش قیمت ها عدم تهیه خودرو به بازار است. مصرف کنندگان خودروهای صفر {نمی توانند} خودرو را اجتناب کرده اند نمایشگاه های ملت خریداری کنند، باید به ادارات مراجعه کنند.

کرمی اظهار داشت. در بحث واردات، بازار منتظر ورود خودروهای جدید بود. با این حال اجتناب کرده اند این حیث اطلاعات ضد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقیض علت افزایش قیمت ها شد.

۲۲۳۲۲۵:ب:
۱: