قائم مقام. عنوان مجلس انقلاب به مانترا مجلس یازدهم ردیابی دارد/ اکثر نمایندگان تخصص کافی برای نمایندگان ندارند.


مردمان در طولانی مدت سال عمدتاً کارهای سال در گذشته را مرور می کنند، خوبی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدی ها را تعیین مقدار می کنند، به در نظر گرفته شده تعمیر نواقص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات می افتند. چنین رویکردی در بخش پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه موجود است. برای بررسی ورزش یکساله هر خوب اجتناب کرده اند قوای حکومتی این شانس را می دهد به همان اندازه «خوب بار تولید دیگری مطالبه گر باشیم» به همان اندازه بر آرزو محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم ملاحظه به آن است تاکید شود. یکی اجتناب کرده اند مسائلی کدام ممکن است باید به آن است پرداخته شود، مجلس است. اجتناب کرده اند این رو در سلسله ذکر شد وگوهایی همراه خود سیاسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان سابق به تعیین مقدار کار کردن مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ پرداختیم.

یکی اجتناب کرده اند آنها احمد شیرزاد، سرزنده سیاسی اصلاح طلب، مشاور سابق مجلس است کدام ممکن است اجتناب کرده اند مجلس یازدهم انتقاد می تنبل با این حال اطلاعات خوش بینانه آن را نادیده نمی گیرد. وی ذکر شد: مجلس یازدهم نسبت به مجالس قبلی مجلس ضعیفی است کدام ممکن است طبیعتاً نیازمند خوب توسعه انتخاباتی بود. «به معنای واقعی کلمه هستند متعدد اجتناب کرده اند نمایندگانی کدام ممکن است وارد این مجلس شدند، تخصص کافی برای تصویر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع محدودی اجتناب کرده اند نمایندگان همراه خود تخصص هستند.

او اضافه کرد. «متاسفانه نمایندگان مجلس خیلی حاوی فضای مانترا هستند. عنوان مجلس انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گونه نامزدها گواه همین فضای بلاغی است. «به معنای واقعی کلمه هستند مطابق همراه خود همین شناسایی، شاهد فوریت در تحمیل تغییراتی هستیم کدام ممکن است گاهی قابل دستیابی است سطوح قانونی مورد نیاز را به طور مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس طی نکنند.

شیرزاد همراه خود تعیین مقدار کار کردن یکساله مجلس ذکر شد. «در مجموع سال قبلی قوانین، عملکرد خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکتی کدام ممکن است امکانات این مجلس را در بحث قوانین گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین مبانی نماد دهد، ندیدیم. «در واقع آنها هم می گویند کدام ممکن است هواپیمای مدیریت را آسانسور می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد این هواپیمای کنترلی صحبت های زیادی شده است.

مجلس با انگیزه اما ضعیف؟

اصولاً بیاموزید:

این مشاور سابق مجلس ذکر شد: همراه با این نقطه ضعف ها نباید اجتناب کرده اند این نکته غافل شد کدام ممکن است این مجلس فوق العاده همراه خود انگیزه، سریع، کنجکاوی مند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت گیر است. در حالی کدام ممکن است انگیزه برای سخنرانی خوشایند کافی نیست، با این حال در مجموع می توان ذکر شد این مجلس تخلیه نیست.»

شیرزاد علاوه بر این اجتناب کرده اند این سیستم ها، لوایح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای توسط دست اقدام در مجلس ذکر شد. «برخی اجتناب کرده اند آنها به سادگی در درجه نخبگان سیاسی هر دو اجرایی قابل دانستن است، با این حال این سیستم هایی شبیه قالب ایمنی اجتناب کرده اند دنیای آنلاین ما کدام ممکن است ممکن است آن را تفریحی همراه خود شیر می دانستم. دم چون مردمان عصبی می شوند. در محله امروزی کدام ممکن است حتی ضعیف ترین اقشار به توضیحات مختلف اجتناب کرده اند جمله کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار هر دو {اطلاع رسانی} ساعاتی اجتناب کرده اند روز را در دنیای آنلاین ما سپری می کنند، ورود به این بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو محدودکردن کانال های اطلاعاتی افکار اشخاص حقیقی را از نزدیک مات می تنبل. حتی وقتی تصور به دنیای آنلاین ما را ساماندهی کنند باید طوری باشد کدام ممکن است مانعی برای افراد نباشد.

وی علاوه بر این ذکر شد: در ملت ما مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف های انتقادی موجود است کدام ممکن است تعمیر آنها نیازمند گزینه ها عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است کدام ممکن است در ساختار این مجلس نیست.ب:
۱۲: