فیلمسازی کدام ممکن است در شرف نابودی بر تأثیر کووید بود، اکنون در بیمارستانی کدام ممکن است به او کمک کرده داوطلب تبدیل می شود – WCCO


مینیاپولیس (WCCO) والتر برد کارگردان فیلم مینه سوتا در آستانه نابودی بر تأثیر کووید-۱۹ بود.

او به مدت ۵۹ روز در وسط پزشکی دانشکده مینه سوتا تحمل حمایت مسکن بود. چون آن است WCCO در ژانویه ارائه می دهیم آرم داد، این شرکت کننده ۴۴ ساله تا حدودی پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چشم انداز ها را یک بار دیگر به کف دست آورد.

اصولاً بیاموزید: داده های فاضلاب آرم می دهد کدام ممکن است Omicron “Stealth” در شهرهای دوگانه غالب است

برد به شبیه به بیمارستان بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کدام ممکن است انجام داد فوق العاده منحصر به شخص بود.

براد در کما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آستانه نابودی بود. او هر دلیلی دارد کدام ممکن است سعی تدریجی زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی را کدام ممکن است در آن رخ داده است را فراموش تدریجی. با این حال او برگشته است

او ذکر شد: “ساده ممنونم کدام ممکن است در زمان صحیح به همین جا آمدم، همه عامل خوشایند پیش سر خورد، همین الان همین جا هستم، می توانم صحبت کنم، می توانم داستانم را به اشتراک بگذارم.”

او سپاسگزار است کدام ممکن است برای انجام کار مورد کنجکاوی شخصی – جمع کردن فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن رمان – بازگشته است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید او منصفانه داستان درست برای ادعا کردن دارد. او جشن شکرگزاری را در کریسمس در وسط پزشکی U of M به در اطراف اجتناب کرده اند خانوار‌اش گذراند. می گوید پرستاران کنارش بودند.

او ذکر شد: «برای او یا او نسبتاً است کدام ممکن است برای این کار وقت بگذارند به همان اندازه به ممکن است کمک کنند بهزیستی شخصی را بازیابم.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون او به بیمارستان بازگشته است، جایی کدام ممکن است به سختی آنطور کدام ممکن است می خواست اجتناب کرده اند آنجا خارج شد. Win منصفانه داوطلب جدید است.

والتر برد (شهرت: CBS)

او ذکر شد: «می‌توانستم به بیمارستان‌های تولید دیگری بروم، با این حال در نظر گرفته شده کردم ۹، باید در M Health Fairview باشد. می‌خواستم در جایی کدام ممکن است کنجکاوی داشتم کمک کنم.»

اصولاً بیاموزید: بنای یادبودی کدام ممکن است باقی مانده است در جاری انبساط است در تالار شهر ادینا به یاد کسانی است کدام ممکن است در کووید-۱۹ اجتناب کرده اند کف دست رفتند

پس فوری کف دست به کار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساده وظایف فیزیکی نیست کدام ممکن است هیئت مدیره انجام می دهد. او برای حمایت عاطفی اینجاست.

او ذکر شد: ممکن است تنهایی را اجتناب کرده اند دید فرد مبتلا درک می کنم.

گرچن کینگزلی پس اجتناب کرده اند جراحی بیشتر سرطان ها ریه در جاری نقاهت است.

او به بردی ذکر شد: “ممکن است ساده باید ۴ روز همین جا باشم، قادر نیستم تصور کنم چقدر همین جا بودی.” “متعاقباً تبریک می گویم کدام ممکن است داوطلب خوبی هستید.”

برد به کینگزلی ذکر شد: “به طور معمول است قابل انجام است تاریک به تذکر برسد، با این حال ساده آنجا بمان، همه عامل اصلاح خواهد کرد.”

در ۸۰ سالگی، کینگزلی، قابل مقایسه با دوست مرد جدیدش، چشم انداز شخصی را اجتناب کرده اند کف دست می دهد.

برد ذکر شد: “ساده این کار را گام به گام انجام دهید، همه عامل بیشتر احتمالاً خواهد بود.”

کینگزلی ذکر شد: “برای ممکن است روی حیله و تزویر است، با این حال این کار را انجام خواهم داد.”

برد ذکر شد: مطمئنا، برای ممکن است روی حیله و تزویر بود.

اطلاعات تکمیلی St. هیئت مدیره دانشگاه پل یک بار دیگر به برداشتن ماسک رای خواهد داد

دریافت کرد شدن آرم می دهد کدام ممکن است افراد می توانند به شبیه به ابعاد کدام ممکن است می توانند کار واقعا خوشایند انجام دهند، کار سختی هم انجام دهند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر