فولام هفت امتیاز کسب کرد به همان اندازه عنوان قهرمانی را به کف دست آورد!اطلاعات مهم مسابقه Sky Bet Championship بین فولام را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوتون تاون.