صاحب خانه ای در شمال ادمونتون که در آتش سوخته بود به بیمارستان منتقل شد


محتوای مقاله

آتش سوزی خانه ای در محله آکسفورد شمال ادمونتون یک نفر را راهی بیمارستان کرد.

مت پرتی، سخنگوی آتش نشانی ادمونتون، عصر یکشنبه گفت که آتش نشانان در ساعت ۴:۲۰ بعد از ظهر به محل حادثه فراخوانده شدند. زمانی که ۹ واحد پنج دقیقه بعد وارد شدند، کل ساختار دوگانه را کشف کردند. آتش سوزی خیابان ۱۳۰ و ۱۶۲A.

امدادگران صاحب خانه را به بیمارستان بردند، اما پرتی گفت که اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت جراحات ندارد.

آتش سوزی تا ساعت ۱۸:۲۶ خاموش شد و انتظار می رود آتش سوزی ادمونتون تا روز سه شنبه اطلاعات بیشتری در مورد علت آن داشته باشد.

[email protected]