شی جین پینگ برای سومین بار به عنوان رهبر چین پیروز شد. نیوتل:


رئیس جمهور شی با رای مخفیانه برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شد

پکن: رسانه های دولتی چین گزارش دادند که شی جین پینگ روز یکشنبه پس از یک کنگره یک هفته ای که در آن سیطره خود را بر حزب حاکم کمونیست تقویت کرد، برای سومین دوره به عنوان رهبر چین برنده شد.

رئیس‌جمهور شی دوباره با رأی‌گیری مخفیانه برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان دبیر کل حزب انتخاب شد، به این معنی که تقریباً مطمئن است که در نشست سالانه کنگره ملی خلق در ماه مارس به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

خودشه