شیشه رستوران شهر دینکی با شلیک گلوله شکسته شد، دستگیری صورت نگرفت – ناب خبر


مینیاپولیس – پلیس مینیاپولیس در حال بررسی تیراندازی است که صبح روز جمعه در دینکی تاون رخ داد.

تیراندازی شبانه در نزدیکی Burrito Loco در خیابان ۱۳ جنوب شرقی رخ داد. بر اثر شلیک گلوله یکی از شیشه های رستوران شکسته شد.

یکی از شاهدان در محل گفت که صدای مشاجره و تیراندازی شنیده است.

به گفته پلیس، مأموران شواهدی از تیراندازی از جمله گلوله و آسیب به دو آپارتمان در منطقه پیدا کردند.

بازرسان هنگام شلیک گلوله ها با شاهدان در منطقه صحبت کرده اند و در حال بررسی فیلم های نظارتی هستند.

هیچ قربانی پیدا نشد. هیچ بازداشتی وجود ندارد.