شهردار لا کراس ممنوعیت تغییر مذهب دگرباشان جنسی در شهر را وتو نمی کند. خبر ناب


لس آنجلس کراس، وایس. – شهردار لا کراس علیرغم فشار یک گروه ائتلافی، از وتوی ممنوعیت رفتار با نوکیشان خودداری کرد.

این ائتلاف شامل اعضای کلیساهای محلی به رهبری اعضای سابق شورای شهر تام سوینی و لورن دکر است.

آنها بعدازظهر سه شنبه قبل از مهلت وتو برای شهردار میچ رینولدز، در نزدیکی تالار شهر تجمع کردند.

برگزارکنندگان این راهپیمایی خاطرنشان کردند که این ممنوعیت نقض مستقیم آزادی بیان و مذهب است.

درمان تحول آفرین یک عمل بحث برانگیز است که اغلب جامعه LGBTQ را با هدف تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد تحت تاثیر قرار می دهد.