شروع خشک جای خود را به افزایش رطوبت و احتمال طوفان می دهد – ناب خبر


مینیاپولیس – پس از شروع خشک روز، با نزدیک شدن به پنجشنبه، هم سطح رطوبت و هم احتمال طوفان افزایش می یابد.

نقاط شبنم در بعدازظهر شروع به صعود خواهند کرد و بیشینه ۸۷ درجه در شهرهای دوقلو پیش بینی می شود. دمای هوا در بخش های جنوب غربی مینه سوتا به ۹۰ درجه می رسد.

d40af4332344424080faff2966b34fa3.jpg

CBS:

طوفان در بعدازظهر از سمت غرب حرکت خواهد کرد و احتمالاً پس از غروب آفتاب به شهرهای دوقلو خواهد رسید. این طوفان ها در طول شب گسترده تر شده و تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت. احتمال وزش تگرگ و وزش باد شدید در مناطق آسیب دیده وجود دارد.

دمای هوا در روز جمعه مشابه بوده و تا آخر هفته افزایش می یابد. تا یکشنبه باید به دهه ۹۰ برگردیم.

شنبه فرصت دیگری را برای طوفان های منفرد به ارمغان خواهد آورد.