سه ماهه دوم تحریک کردن تبدیل می شود. کانون اصلی بر روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین. رشید خبر


لندن – بازارهای اتحادیه اروپا برای جمعه این سیستم ریزی شده است، کدام ممکن است در سه ماهه دوم همراه خود مذاکرات بین روسیه تحریک کردن می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هدایت احساسات خریداران شکسته نشده خواهد داد.

بر ایده داده های IG، شاخص FTSE 100 انگلیس همراه خود حدود ۱۰ واحد افزایش به ۷۵۲۶، DAX آلمان همراه خود حدود ۱۳ واحد افزایش به ۱۴۴۲۸ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید CAC 40 فرانسه تنها همراه خود ۲ واحد کاهش به ۶۶۵۸ رسید.

سهام اروپا در سه ماهه اول پس اجتناب کرده اند مونتاژ پایانی روز ۵ شنبه زیان ۲ ساله داشتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای سال ۶.۳ سهم کاهش کشف شد.

مذاکرات صلح روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین تاکنون نتایج به سختی به در کنار داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدان غربی کی همچنان نسبت به نیات مسکو برای مشروعیت بخشیدن به سازمانی شخصی به عقب نشینی نیروی دریایی علاقه مند به در شمال اوکراین تردید دارند.

در همین جاری، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هشدار داده است کدام ممکن است در صورت عدم تیز کردن به روبل، صادرات بنزین به کشورهای «غیر دوست» اجتناب کرده اند روز جمعه متوقف می‌شود، کدام ممکن است اولویت‌های جهانی را با اشاره به در دسترس بودن قدرت افزایش داده است. همراه خود این جاری، رهبران اتحادیه اروپا گفتن کرده اند کدام ممکن است این الزام برای خریداران اتحادیه اروپا روسیه اعمال نمی شود.

بازارهای آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه پس اجتناب کرده اند زیان های عالی شبه در وال استریت عالی شبه عقب نشینی کردند، در حالی کدام ممکن است عالی نظرسنجی شخصی نماد داد کدام ممکن است ورزش تولیدی چین در ماه مارس کاهش یافته است است از این ملت همراه خود محکم ترین شیوع کووند-۱۹ اجتناب کرده اند زمان شیوع این بیماری بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه ناخوشایند می تدریجی.

در حالی کدام ممکن است خریداران منتظر گزارش مناسب کار وزارت کار برای ماه مارس بودند کدام ممکن است در ساعت ۱:۳۰ بعد اجتناب کرده اند ظهر به وقت لندن چاپ شده تبدیل می شود، خریداران در سهام آمریکا افزایش یافتند.

اکنون ظاهراً خریداران دولتی افتادگی درگیر کننده دسترس در بازار اوراق قرضه را کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بسته شدن وال استریت در روز ۵ شنبه به وجود به اینجا رسید، معکوس کرده اند. بازدهی خزانه ۲ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ ساله برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۹ به عقب کشیده شده است.

بر ایده داده ها، سیگنال فوری تورم در قلمرو یورو در ساعت ۱۰ صبح به وقت لندن رخ می دهد، تورم قیمت {در این} بلوک به بالاترین حد رسیده است.

اشتراک گذاری به CNBC PRO مفهوم های انحصاری برای این سیستم های روزانه خشمگین اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر