سطوح بالای E. coli منجر به بسته شدن ساحل Bde Maka Ska می شود


مینیاپولیس – هر دو ساحل مینیاپولیس Bde Maka Ska در حال حاضر به طور موقت بسته هستند.

هیئت پارک شهر می گوید آب نزدیک ساحل خیابان ۳۲ و ساحل دریاچه سدار جنوبی دارای سطوح بالایی از E. coli است.

raw-tue-32nd-st-beach-bade-maka-ska-greiner-071922.jpg

CBS:

هیچ کس مریض شدن را گزارش نکرد. این شهر قصد دارد در اواخر این هفته دوباره آب را آزمایش کند.

سواحل دریاچه هیوااتا به دلیل سطوح ناامن E. coli بسته باقی می ماند.