سربازان اوکراینی یک سامانه توپخانه روسیه به نام رشید خبر را منفجر کردند و منهدم کردند


۴۴ تیپ جداگانه توپخانه اوکراین سامانه توپخانه خودکششی ۲S5 روسی را در شرق اوکراین منهدم کرد. این فیلم منتشر شده توسط ارتش اوکراین به نظر می رسد که هویتزر خودکششی ۱۵۲ میلی متری ۲S5 Giatsint (Hyacinth) مورد اصابت گلوله های اوکراینی قرار گرفته است. انفجار بزرگی رخ می دهد و دود به هوا بلند می شود. اسلحه خودکششی ۲S5 2S5 […]

The post سربازان اوکراینی یک سامانه توپخانه روسی را منفجر و منهدم کردند appeared first on Defence Blog.