سبک مسکن همراه خود غذای نپخته چیست؟


در همین جا ما از نزدیک به غذای نپخته هر دو رژیم غذایی کتاب مقدس اعتقاد داریم، بسته به جایی کدام ممکن است برای اولین بار با اشاره به آن شنیده اید. برای افرادی که همراه خود رژیم غذایی نپخته شناخته شده نیستند، این دقیقاً چیزی است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است: بخش بزرگی اجتناب کرده اند سبک مسکن ممکن است همراه خود غذای نپخته است.

سبک مسکن همراه خود غذای نپخته چیست؟

برای افرادی که همراه خود این اصطلاح شناخته شده نیستند، سبک مسکن همراه خود غذای نپخته برای ادغام کردن پیروی اجتناب کرده اند رژیم غذایی نپخته برای رساندن سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت به مسکن شماست. مصرف کردن خوب رژیم غذایی نپخته فواید زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رئوس مطالب بسته به اینکه همراه خود {چه کسی} صحبت می کنید ممکن است منحصر به فرد باشد.

سه دسته عمومی اجتناب کرده اند رژیم غذایی نپخته موجود است. ما در همین جا به اولین مورد می افتیم، با این حال ۲ مورد موجود است. اولین مورد ساده بر روی غذاهای طبیعی هدف اصلی دارد. دوم خوب رژیم نپخته گیاهخواری، به علاوه تخم مرغ نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات لبنی نپخته است. سومین رژیم غذایی نپخته است کدام ممکن است برای ادغام کردن غذاهای همراه خود منشاء طبیعی، غذاهای نپخته همراه خود منشاء حیوانی – گوشت نپخته هر دو خشک است.

ما به دسته اول اعتقاد داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده بر روی غذاهای طبیعی هدف اصلی می کنیم. این بهتر از راه کمک خواهد کرد که شما درمانی هیکل ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق همراه خود SAD (رژیم غذایی معمول آمریکایی) است کدام ممکن است کشف است. این رژیم سرشار اجتناب کرده اند {چربی ها}، قندها، شیرین کننده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند داروها سمی تولید دیگری برای هیکل ما است. هیکل ما به هیچ وجه نباید عاری اجتناب کرده اند داروها شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای مصنوعی باشد، اینها غذاهای خالص هستند کدام ممکن است به مصرف شده ما کمک می کنند.

این دلیل است فوق العاده ضروری است کدام ممکن است به سبک مسکن نپخته وعده های غذایی روی بیاورید. این سبک مسکن به هیکل ما {کمک می کند} به همان اندازه اجتناب کرده اند داروها شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمومی کدام ممکن است قبلا استفاده کرده ایم، افزایش یابد. ۹ تنها این، اما علاوه بر این اصلاح سبک مسکن همراه خود غذای نپخته ممکن است برای بهزیستی ممکن است فوق العاده مفید باشد.

همراه خود سبک مسکن نپخته وعده های غذایی چه می توانید بخورید؟

تا حد زیادی اجتناب کرده اند میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجاتی هستند کدام ممکن است می توان به صورت نپخته بلعیدن کرد. می توانید شادی کنید.

 • میوه های خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات
 • آبمیوه های اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسموتی ها
 • لوبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات
 • دانه گردو نپخته
 • کره گردوی نپخته
 • شیرهای گردو
 • شیر نارگیل
 • روغن زیتون هر دو روغن نارگیل فشرده خنک
 • جلبک دریایی
 • علف هر دو جلبک گندم خشک
 • آب خالص
 • غذاهای تخمیر شده

وقتی متوجه می‌شوید چه چیزی را می‌توان نپخته خورد، کمتر محدودکننده به تذکر می‌رسد.