روشن کردن پردازش زیستی مداوم


Biopharma 4.0 بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان همه عامل هر دو هیچ حاضر تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند اجزای آن مدت هاست وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای قطعا ارزش آن را دارد مستقلی هستند. به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است مشکل بی نظیر رشد مستمر {خواهد بود}، کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به دشواری فنی، عدم ضمانت ذاتی نظارتی، سوال کردن آور نیست.

نویسنده عالی Anurag Rator، Ph.D.، رئیس مهندسی شیمی، موسسه فناوری هند، در یک واحد بررسی فعلی با اشاره به قوانین اولین پردازش زیستی پیوسته خاطرنشان می تنبل کدام ممکن است اگرچه ساخت مداوم پیچیده تر اجتناب کرده اند پردازش دسته ای است، مسائل اضافی (را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها) تا حد زیادی است. {بهره وری} مزایای ساخت اقتصادی تر.

وی افزود: در جاری حاضر بهترین نمایندگی‌های بیودارویی اجتناب کرده اند جمله سانوفی، مرک، جی اس‌کی در جاری ورزش مستمر اجتناب کرده اند قدرت تولیدی هستند. سایرین یادآور Amgen در جاری حاضر در جاری استفاده اجتناب کرده اند چنین تأسیساتی هستند.

Rathore به واحد تولیدی Amgen در سنگاپور ردیابی دارد کدام ممکن است در سال ۲۰۱۴ افتتاح شد. اطلاعات زیادی {در این} مکان {وجود ندارد}، با این حال خاص است کدام ممکن است این واحد تولیدی اجتناب کرده اند از دستگاه یکبار بلعیدن، “طراحی انعطاف پذیر، مدولار” را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردازش مداوم (ساعت ها، حداقل برای برخی محصولات) استفاده می تنبل.

ژنرال خوانندگان به خوبی اجتناب کرده اند مزایای بدون شک ساخت مستمر آگاه هستند کدام ممکن است برای تعدادی از دهه برای سازندگان چیپس سیب زمینی سیمانی شناسایی شده است است. خوب پرس و جو واضح کدام ممکن است من می خواهم علاوه بر این در مقاله ادراک معنی زیستی هفته قبلی پرسیدم. اگر خیلی برتر است، چرا {همه آن} را برای هر فرآیند، برای هر دارویی، هر جا انجام نمی دهند؟

مرحله تعیین مقدار محدود

به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این زمینه چون آن است در بین متخصصان آینه است، پیش اجتناب کرده اند این به عبارت بعدی یعنی Biopharma 4.0 گذشت است، با بیرون اینکه مشکلات ممکن مولفه بی نظیر مهندسی آن یعنی ساخت زیستی مداوم را رفع تنبل. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ساخت مداوم دردسر است، در حالی کدام ممکن است مدیریت معنی، حسگرها، طراحی آسان/ابعاد، مانکن‌سازی پیش‌سوراخ بینی‌کننده، دیجیتالی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره دستی‌تر به راحتی در دسترس است هستند، به تذکر می‌رسد کدام ممکن است ما به هدف شخصی اجتناب کرده اند آنچه واقعاً هستیم نزدیک‌تر هستیم. با این حال چون آن است هر شیمیدانی ارائه می دهیم خواهد اظهار داشت، محدودیت سرعت، گام آهسته، سرعت پاسخ را تصمیم گیری می تنبل، ۹ سطوح ساده.

خوب امکان جذاب کدام ممکن است بیشتر اوقات در کل خوب تنظیم پارادایم مطرح تبدیل می شود، برداشتن گزیده هایی اجتناب کرده اند “توجه انداز” بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا هم توصیه آنها در سطح ای است. برای Biopharma 4.0، این ممکن است به معنای تحریک کردن معنی، عملیات واحد متصل هر دو مختلط، نظارت شیک، مدیریت معنی، دیجیتالی کردن هر دو رشد مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری باشد. این فناوری‌ها در جاری حاضر به راحتی در دسترس است هستند، با این حال اجرای آنها به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت نیز خواستن دارد.

به معنای واقعی کلمه هستند، رشد مستمر شخصی آرم دهنده خوب تنظیم پارادایم، همراه خود پویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد بی طرفانه است.

روتور می‌گوید: «برای برخی اجتناب کرده اند تولیدکنندگان، پرواز اجتناب کرده اند دسته‌ای به پیوسته درست می‌تواند فوق العاده ناگهانی باشد. «آنها اغلب هستند محدوده کنند کدام ممکن است در آن بخش هایی اجتناب کرده اند معنی کدام ممکن است تأثیر بر {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید COGS بیشترین تأثیر را دارد، پردازش مستمر انجام دهند. «

پیامی کدام ممکن است در همین جا موجود است اینجا است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن گروه خواهید کرد در دوره “بازدید ۴.۰” شخصی مکان باشد، اجزای شخص خاص New Biopharma خوب هدف شخصی هستند.

روتور می‌گوید: «پایش بلادرنگ عموماً برای بیوداروها جذاب است. “این دلیل است است کدام ممکن است FDA آمریکا دستورالعمل PAT را در سال ۲۰۰۴ راه اندازی شد کرد. همراه خود این جاری، صنعت شناخته شده به عنوان خوب کل قطعا ارزش آن را دارد چندانی در اجرای کل معنی این ایده ها نمی بیند. در سال قبلی کارهای زیادی در زمینه مانکن‌سازی معنی، ارزیابی بلادرنگ، ارزیابی داده‌های بلادرنگ، مدیریت {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه اجرای PAT در ساخت تجاری برای صنعت انصافاًً امکان‌پذیر است.

مقدمه ساخت مداوم کنجکاوی به اجرای PAT را برانگیخته است، از انجام موفقیت آمیز ساخت مداوم برای ساخت تجاری با بیرون نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعات مدیریت بلادرنگ غیر قابل تصور است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر