روشنگری از بحران انرژی – خبرآنلایننگران کننده تر این است که اداره اقیانوسی و جوی آمریکا پیش بینی کرده است که پدیده لا نینا در زمستان امسال با احتمال زیاد رخ می دهد و سواحل غربی اقیانوس آرام ممکن است زمستانی سرد را تجربه کند. با نزدیک شدن به اوج گرمایش زمستانی در نیمکره شمالی، کمبود انرژی ممکن است بیشتر تشدید شود. برخی از مردم فریاد زدند: جهان در حال ورود به دور جدیدی از بحران انرژی است!

به هر حال، بحران انرژی نتیجه عدم تعادل بین تقاضا و عرضه است. با توجه به شیوع کرونا، از یک سو، استخراج و انتقال انرژی مانند نفت و گاز طبیعی تحت تأثیر قرار گرفته است. از سوی دیگر، بهبود اقتصادی پس از همه گیری منجر به افزایش سریع تقاضای انرژی شده است.

این بحران انرژی همچنین به ما یادآوری می کند: در توسعه سریع جهانی شدن اقتصادی، کشورهای جهان به طور فزاینده ای به “دهکده های جهانی” نزدیک می شوند. در مواجهه با مسائل جهانی مانند شیوع کرونا، تغییرات اقلیمی و بحران انرژی، کشورها تنها با همبستگی و آرمان ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک می توانند با چالش های مختلف مقابله و بحران های مختلف را حل کنند.

311311

دیدگاهتان را بنویسید