رزخبر، ده ها هزار کارمند دولتی رأی دادن به اعتصاب سراسری را آغاز کرده اند


بیا دیگه

در آخرین شیوع ناآرامی های صنعتی که کشور را فرا گرفته است، ده ها هزار کارمند دولتی دست به اعتصاب ملی زده اند.

بیش از ۲۰۰۰۰۰ عضو اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی (PCS) در هفته‌های آتی علیه اعتصابات بر سر حقوق، کار و شرایط رای خواهند داد.

مارک سرووتکا، دبیر کل، گفت که کارمندان دولت با از دست دادن شغل، کاهش دستمزد و افزایش پرداخت‌های بازنشستگی مواجه هستند و اتحادیه را چاره‌ای جز رأی دادن برای اقدام باقی نمی‌گذارد.

او گفت این اعتصاب خدمات مهمی مانند پرداخت مزایا، امنیت مرزی، دادگاه ها و محیط زیست را مختل می کند.

این اتحادیه خواهان افزایش ۱۰ درصدی حقوق، حداقل دستمزد ساعتی ۱۵ پوند و عدم کاهش شغل است.

دولت برنامه هایی را برای کاهش ۹۱۰۰۰ شغل خدمات ملکی اعلام کرده است.