دعوت اجتناب کرده اند کاپیتان (یک بار دیگر) رابرت دیزل برای نمایندگی در کنوانسیون این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ماموریت اثیری منصفانه هفته ای


AMP-2022:

SMi Group گزارش می دهد. رئیس گروه، کاپیتان رابرت دیزلی، کاپیتان کنوانسیون این سیستم ریزی کمک کاپیتان، همراه خود مهربانی اجتناب کرده اند مشاوران دعوت می تدریجی به همان اندازه در کنوانسیون بریتانیا در لندن این هفته نمایندگی کنند.

تنها منصفانه هفته که هنوز است، گروه SMi همراه خود خوشحالی دعوت به سیزدهمین کنوانسیون سالانه این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ماموریت اثیری SMi را کدام ممکن است توسط رئیس کنوانسیون در گذشته تاریخی ۶ آوریل ۲۰۲۲ و هفت در لندن، پادشاهی متحد برگزار تبدیل می شود، گفتن می تدریجی.

موضوع کنوانسیون این سیستم ریزی ماموریت اثیری ۲۰۲۲ افزایش توان اثیری اجتناب کرده اند طریق سیستم های مدیریت ماموریت کارآمد است.

در عصر نبرد اطلاعاتی، عملیات ها جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های منحصر به شخص خاص دارند از ملت ها جستجو در آسانسور نیروهای اثیری شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اجتناب کرده اند آسیب پذیری های بالقوه دفاع کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بی سابقه ای اجتناب کرده اند داده ها را مدیریت می کنند. این مونتاژ فرصتی را برای بحث با اشاره به سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترقی برای بهبود، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش پلت‌شکل‌های حال فراهم می‌تدریجی، از نیروی اثیری متحد به بدست آوردن به شیوع عملیاتی شکسته نشده می‌دهد.

داوطلبان کنجکاوی مند می توانند در http://www.airmissionplanning.co.uk/ArmadaPR2 پرونده عنوان کنند.

رئیس کنوانسیون، کاپیتان (یک بار دیگر) رابرت دیزلی، مشاور بی طرفانه نخست وزیر سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر عملیاتی مشترک، رئیس ستاد مشترک، همراه خود مهربانی اجتناب کرده اند نمایندگان دعوت می تدریجی به همان اندازه به ۱۳ عضو بپیوندند.هفتم کنوانسیون سالانه این سیستم ریزی ماموریت اثیری، گزیده هایی اجتناب کرده اند {دعوت نامه} وی، اجتناب کرده اند جمله:

“ممکن است خوشحالم کدام ممکن است ارائه می دهیم در سیزدهمین کنوانسیون این سیستم ریزی ماموریت اثیری گروه SMi خوش به اینجا رسید می گویم. پس اجتناب کرده اند ۲ سال اجتناب کرده اند حضور در یک واحد مناسبت دیجیتال تحت وب خشمگین، ممکن است ویژه به ویژه برای ادای احترام به لندن، پادشاهی متحد در گذشته تاریخی ۶ آوریل ۲۰۲۲ و هفت شادی ها‌زده هستم. هم برگزارکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نمایندگی کنندگان ضمانت دادند کدام ممکن است کنوانسیون های دیجیتال فوق العاده قابل قبول بود، با این حال هیچ سوئیچ برای آن {وجود ندارد}. بالقوه تبادل گفتگوهای رو در رو همراه خود متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های جامعه، در واقع، فوق العاده مفید است.

اگرچه عنوان بی نظیر این مناسبت این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ماموریت اثیری است، با این حال به طور مناسب گسترش کنوانسیون را توضیح دادن نمی شود. ممکن است بیدار بمانید کسب داده ها تا حد زیادی با اشاره به اختلاط تعدادی از گسترش، اختلاط حسگر، قابلیت همکاری معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری هستم. ممکن است ویژه به ویژه اجتناب کرده اند پاسخ دادن سؤالات همراه خود نمایندگان صنعت ارتش لذت می برم، کدام ممکن است ارائه می دهیم امکان می دهد مناظره ها را مدیریت کنید.»

نمایندگی کنندگان جایگزین به دست آورد شدن را خواهند داشت.

  • فرصتی منحصر به شخص برای گوش دادن به مکالمات ارتش ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده آخرین با اشاره به انتخاب گسترده ای اجتناب کرده اند موضوعات، اجتناب کرده اند جمله فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تعدادی از گسترش، احساسی افزار مدیریت داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ارتباطات.
  • اجتناب کرده اند طریق پشتیبانی عملیاتی در عمق اجتناب کرده اند پیشرفت های احساسی افزاری-فناوری در هواپیماهای عصر پنجم، ادراک جدیدی با اشاره به فینال پیشرفت ها در این سیستم ریزی ماموریت اثیری به کف دست آورید.
  • جایگزین جامعه‌سازی بی‌سابقه‌ای برای سخنرانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان برای بحث با اشاره به فینال کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزگردها برای همکاری همراه خود مشاوران موضوع.
  • اجتناب کرده اند کنوانسیون همراه خود مفهوم های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترقی با اشاره به چگونگی آسانسور نیروی اثیری، بهینه سازی استفاده اجتناب کرده اند تخصص رزمی برای ضرب و شتم تهدیدات معاصر بازگردید.

برای دانلود فینال جزوه به http://www.airmissionplanning.co.uk/ArmadaPR2 مراجعه کنید.

تنها منصفانه هفته که هنوز است، اجتناب کرده اند نمایندگان کنجکاوی مند دعوت تبدیل می شود به همان اندازه در http://www.airmissionplanning.co.uk/ArmadaPR2 پرونده عنوان کنند.

حامی نهایی همراه خود پشتیبانی BAE Systems را انتخاب کنید و انتخاب کنید Airbus

برای تقاضا حمایت پولی همراه خود سادیا مالک، همراه خود سرپرست ۲۰ ۷۸۲۷ ۶۰۰۰ +۴۴ (۰) تصمیم بگیرید هر دو پست الکترونیکی: [email protected] زنگ زدن.

برای سوالات رسانه ای هر دو ادعا های مطبوعاتی سیمی ساپال، سرپرست بازاریابی ۲۰ ۷۸۲۷ ۶۱۶۲ +۴۴ (۰) هر دو پست الکترونیکی [email protected] زنگ زدن.

سیزدهمین کنوانسیون سالانه این سیستم ریزی ماموریت اثیری SMI: کنوانسیون پشتیبانی
۶-۷ آوریل ۲۰۲۲
لندن، پادشاهی متحد
# AMP2022:
http://www.airmissionplanning.co.uk/ArmadaPR2:رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر