دستمزد ماهانه 100تا600میلیونی برای برخی بازیگرانبرای نمونه می گفت در برنامه ای که برای قدردانی از عوامل سریال «زخم کاری» برگزار شد، به هر نفر فقط ۱۰۰ میلیون تومان هدیه دادند (علاوه بر دستمزدهایی که گرفته بودند).  
بادتان است که چندی پیش از ناجوری اوضاع معیشتی بسیاری از هنرمندان به خاطر محدودیت های دوران کرونا نوشتم؟
هردوی این ها واقعیت دارد.
گمانم در هیچ جای جهان ( البته جز در هندوستان )  اینگونه که در کشور ماست، بهشت و دوزخ تا این حد،مسالمت آمیز،  در کنار هم نباشند.
23302
 

دیدگاهتان را بنویسید