درگیری تمام عیار: تخلیه رایگان Warhammer در فروشگاه Epic Games


اجتناب کرده اند فینال اطلاعات ورزشی فهمیدیم کدام ممکن است Total War: Warhammer این هفته در فروشگاه Epic Games رایگان {خواهد بود}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان کامپیوتر خصوصی می توانند آن را بدون هیچ هزینه ای در نظر گرفتن شخصی اضافه کنند. این ورزشی دارای ۱۰۰ ساعت گیم پلی، پر اجتناب کرده اند قهرمانان، هیولاها، موجودات پرنده، طوفان های جادویی، گروه بزرگی اجتناب کرده اند کابوس ها می باشد.

درگیری تمام عیار: Warhammer متعدد اکسپدیشن تاریخی دارد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها می توانند شناخته شده به عنوان امپراتورها، کوتوله ها، خون آشام های خیال ای، اورک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجنه قبایل گرینسکی وارد دنیای ورزشی شوند. هر گروه همراه خود شخصیت‌های منحصربه‌شخص، مکانیسم‌های نبرد، نیروهای رزمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک ورزشی منحصربه‌شخص شخصی، تخصص‌ای مشخص برای گیمرها تحمیل می‌تنبل. این ورزشی دارای محتوای رایگان است، مشابه با گرومبریندال کوتوله سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزابلا فون کارشتاین، کدام ممکن است نیروهای مشخص شده شخصی را مدیریت می کنند. محتوای مالی عکس نیز موجود است کدام ممکن است می توان همراه خود قیمت صحیح به انگشت آورد.

این هفته شهر شانه، درگیری توتال. در کنار همراه خود Warhammer بدون هیچ هزینه ای در اختیار مشتریان فروشگاه Epic Games قرار خواهد گرفت. این ورزشی اکشن ماجراجویی اول شخص خاص توسط رشد دهندگان ارشد BioShock بازسازی شده است. گیمرها این ورزشی باید همراه خود عالی شمشیر شرقی، عالی شلاق همه کاره به کلان شهر همراه خود جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای عالی عصر عربی بازدید کنند به همان اندازه دشمنان مختلف را اجتناب کرده اند بین ببرند. بعد از همه، این کار آسانی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد باید آن را انجام دهید به همان اندازه روزی کدام ممکن است زمان تمام شود هر دو بمیرید.

هفته بلند مدت Rogue Legacy را انتخاب کنید و انتخاب کنید The Vanishing of Ethan Carter از هفت به همان اندازه ۱۴ آوریل (۱۸ به همان اندازه ۲۵ آوریل) بدون هیچ هزینه ای به راحتی در دسترس است مشتریان فروشگاه Epic Games قرار خواهند گرفت.