خانواده و دوستان در سوگ قربانی ۱۴ ساله ای که در حین دوچرخه سواری کشته شد – ناب خبر


نورثفیلد، مین – جامعه ای از مینه سوتا در غم از دست دادن ناگهانی یک ستاره ۱۴ ساله فوتبال سوگوار است.

هفته گذشته ملانی والنسیا بر اثر برخورد یک ماشین با دوچرخه او در راه رفتن به تمرین فوتبال در نورثفیلد کشته شد. این یادبودها در تقاطع نوجوانی که در حین دوچرخه سواری برای تمرین فوتبال با دوچرخه برخورد کرد، نشسته است.

والدینش می‌گویند: «او مهربان بود، دوست‌داشتنی بود، در مواقعی که به مردم نیاز داشت کمک می‌کرد.

95e45a5d81308359e21eb4b1a2b78e8c-3.jpg

می گویند او می خواست یک فوتبالیست حرفه ای شود و روزی پیش مادر سختکوشش برگردد.

آبراهام روزاس گفت: “هدف ملانی این بود که کسی باشد که بتواند پول کافی برای خرید خانه برای او به دست آورد و بتواند از او مراقبت کند.”

مربی و هم تیمی های او می گویند ملانی یک رهبر طبیعی در داخل و خارج از زمین بود.

یکی از هم تیمی هایش گفت: “او همیشه مرا تشویق می کند، نگرش مثبتی داشت.”

یکی دیگر گفت: “او در ایجاد انگیزه برای همه چیز به شما مهارت داشت.”

برنت کیول، مربی فوتبال او گفت: “حرکت پاهای او عالی بود و فقط حضورش در زمین و ارتباطش با هم تیمی هایش، فقط یک سطح بالاتر از آخرین باری است که او را دیدم و مربیش کردم.”

والدین او می خواهند تغییرات ایمنی را در نزدیکی زمین های فوتبال ببینند، مانند خط عابر پیاده یا تابلوها. محل اصابت او نزدیک مزرعه ای است که خانواده ها و جوانان زیادی در آن پیاده روی و دوچرخه سواری می کنند. صدها نفر از جوامع مختلف روز یکشنبه در تشییع جنازه او شرکت کردند. والدین او می گویند که این گواهی بر تأثیر اوست.

روخاس گفت: “من نمی توانم احساسی که داشتیم را با کلمات توصیف کنم.” دیدن اینکه چند نفر ملانی را دوست داشتند کمی آرامش بخش بود.”

کسانی که ملانی را می‌شناختند می‌گویند که او همیشه به خاطر لبخندش در یادها خواهد ماند.

پلیس می گوید راننده ماشینی که با والنسیا برخورد کرد، یک جوان ۱۸ ساله ساکن نورثفیلد است. او در حال همکاری با بازرسان است.