خانم گم شده خشمگین در مولیز پیدا شد – کروناکا – ناب نیوز


نیکول کدام ممکن است ساعت شب قبلی در روستای فونته سان پترو در عرف آنجلو لیموسانو در استان کامپوباسو مفقود شده بود، ساعت شب قبلی خشمگین پیدا شد. پلیس به ما اطلاع می دهد.

تکثیر محدود © Copyright ANSA