حتی توئیت اشتباه لیز تراس نخست وزیر سوئد


زنی به نام لیز تراسل به جای نخست وزیر جدید بریتانیا، لیز تراس، پاسخ های هوشمندانه ای به رگبار توئیت هایی که به طور تصادفی برای او ارسال شده است ارسال می کند.

خانم تروسل حساب توییتری “liztruss” دارد که رهبران سیاسی و مردم به اشتباه روز دوشنبه از آن برای تبریک یا انتقاد از رهبر جدید حزب محافظه کار استفاده کردند. Miss Truss دارای دسته توییتر ‘trussliz’ است.

ماگدالنا اندرسون نخست وزیر سوئد روز دوشنبه به رهبر جدید محافظه کار تبریک گفت. کوفته ها را آماده کنید.