جمله جالبی که ضرغامی درباره کوروش گفتاو اضافه کرد: «پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی کوروش است، صرف‌نظر از اینکه در اینجا دفن شده یا نشده، آن‌چه مهم است احترام به شخصیتی است که متعلق به ایرانیان است»

2323

دیدگاهتان را بنویسید